Siirry sisältöön

Koulutukset

Tule kouluttautumaan!

Metsään meni! on Opetushallituksen rahoittama ja maksuton täydennyskoulutussarja varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen parissa työskenteleville henkilöille.

Metsään meni! -hankkeessa luodaan luontotoiminnasta monipuolinen työtapa ja oppimisympäristö, jossa toiminta perustuu varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman perusteisiin. Tavoitteena on saada luontotoiminta säännölliseksi osaksi ryhmien ja yksiköiden toimintakulttuuria ja vahvistaa laajasti henkilöstön pedagogista osaamista sen parissa.

Hanke on valtakunnallinen ja koulutuksia toteutetaan eri paikkakunnilla ympäri Suomea, jotta ne ovat mahdollisimman laajasti saavutettavissa. Koulutussarja sisältää 5 eri koulutusmoduulia, jotka toteutetaan vuoden 2022 aikana.

 

Metsään meni!-koulutukset:

Valitse sinulle sopivat koulutukset ja päivät!

1. Vahvasti ulkona!

Miksi teemme, niinkuin teemme varhaiskasvatus/ esiopetusryhmässä? Verkkokoulutus luo pedagogista viitekehystä ulkona oppimiselle mm. toimintaprosessin, lasten osallisuuden ja pedagogisen dokumentoinnin näkökulmasta. Nivotaan VASUn/EOPS:n perusteet osaksi luontotoimintaa. Orientoidutaan luontotoiminnan aloittamiseen ja lähdetään juurruttamaan luontotoimintaa osaksi koko yksikön toimintakulttuuria inspiroivien tehtävien kautta. Koulutus: SYKLI ja Suomen Latu.

Itsenäisesti suoritettava verkkototeutus on nyt auki:

Verkkototeutukseen ilmoittautuminen

(Webinaarimuotoiset koulutukset pidettiin tammi- ja helmikuussa 2022)

2. Tuumasta toimeen ja luontoon!

Lähiopetuksena toteutettava monipuolinen koulutuspäivä sisältää käytännön ideoita pedagogisen dokumentoinnin toteuttamiseen. Innostavat leikit ja tehtävät on helppo toteuttaa ilman suuria materiaalihankintoja. Jokainen koulutuksen suorittanut saa Ilo kasvaa ulkona – luontotoiminnan käsikirjan.

Koulutus: SYKLI ja Suomen Latu.

3. Vahvuus edellä puuhun!

Koulutuksen teemana ovat positiivinen kasvatus ja osallisuus, joihin jokaisella lapsella on oikeus kaikissa oppimisympäristöissä. Koulutus tukee pedagogisen dokumentoinnin ja suunnitelmien laatimista huomioiden lasten tarpeet, mielipiteet ja vahvuudet. Koulutuksessa syvennytään myös siihen miten laulaminen ja musiikki tuodaan osaksi monipuolisia ja elämyksellisiä oppimisympäristöjä. Sekä siihen, miten kielen oppiminen ja tasavertaisuus voivat toteutua luontotoiminnassa laulamisen ja musiikin avulla.

Jokainen koulutuksen suorittanut saa Ilo kasvaa ulkona – luontotoiminnan käsikirjan.

Koulutus: SYKLI ja positiivisen kasvatuksen asiantuntija Tiia Trogen, sekä sisällön tuottajana Kielinuppu.

Koulutuspäivät:

4. Opi seikkaillen ja taiteillen

Koulutuksen teemana ovat ryhmäytyminen, lapsilähtöisyys ja luovuus, joihin paneudutaan seikkailu- ja taidekasvatuksen näkökulmista. Lähiluonnosta alkaa seikkailu, joka tarjoaa elämyksiä ja kokemuksia, joilla on lasta ja ryhmää vahvistava merkitys.

Kuvataiteen ulko-opetuksen näkökulmana ovat seikkailutaiteen menetelmät, jotka korostavat yhdessä tekemistä, leikkiä, lähiympäristön tutkimista ja kokeellisuutta. Seikkailutaidetta käsitellään sekä lyhyesti taidepedagogiikan peruskäsitteiden että lukuisten käytännön tehtäväideoiden ja omien kokeilujen kautta.

Jokainen koulutuksen suorittanut saa Ilo kasvaa ulkona – luontotoiminnan käsikirjan.

Koulutus: SYKLI ja Seikkailutaidekoulu.

Koulutuspäivät:

5. Tulevaisuuden tekijät!

Koulutuksen tavoitteena on nähdä luonto kokonaisvaltaisena hyvinvoinnin lähteenä ikään tai kulttuuriin katsomatta. Keskitytään koulutukseen osallistuvien omaan hyvinvointiin. Voimaannutaan yhdessä luonnossa ja luonnosta havaiten samalla yhteys ihmisen roolista maapallon säilymiseen.

Pohditaan miten Vasun ja Eopsin perusteisiin kirjattuja tavoitteita ympäristökasvatukseen, kestävään kehitykseen ja ekologiseen sivistykseen liittyen voidaan arjessa toteuttaa. Opitaan, miten suunnitelmallinen, pitkäjänteinen ja pedagogisesti kokonaisvaltainen luonnossa toimiminen tukee näitä pyrkimyksiä. Tutustutaan toiminnallisesti myös Agenda 2030 sekä EU:n Green Comp tavoitteisiin.  

Jokainen koulutuksen suorittanut saa Ilo kasvaa ulkona – luontotoiminnan käsikirjan.

Koulutus: SYKLI ja Suomen Latu.

Koulutukset

Ulko-opet ry:n toiminta

Hankekumppanimme Ulko-opet ry kokoaa yhteen ulkona ja luonnossa opettamisesta ja kasvattamisesta kiinnostuneet. Ulko-opet järjestää alueellisia tapaamisia eri puolilla Suomea.

Lue lisää

Suomen Ladun lastentoiminnan koulutukset

– Metsämörri
– Tunteet hukassa
– Luonto toimintaympäristönä
– Luonnossa kotonaan
– Muumien ulkoilukoulut
– Kysy myös lyhyempiä työpajoja ja teille räätälöityjä kokonaisuuksia!

Lue lisää

Syklin ympäristökasvatuksen koulutukset 2022-2023

Syksyllä 2022 alkavat koulutukset

Pääkaupunkiseutu 10/22-12/23, Ulkona oppimisen painotus

Oulu 10/22-12/23, Ulkona oppimisen painotus

Lue lisää