Siirry sisältöön

Koulutukset

Tule kouluttautumaan!

Metsään meni! on Opetushallituksen rahoittama ja maksuton täydennyskoulutussarja varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen parissa työskenteleville henkilöille.

Metsään meni! -hankkeessa luodaan luontotoiminnasta monipuolinen työtapa ja oppimisympäristö, jossa toiminta perustuu varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman perusteisiin. Tavoitteena on saada luontotoiminta säännölliseksi osaksi ryhmien ja yksiköiden toimintakulttuuria ja vahvistaa laajasti henkilöstön pedagogista osaamista sen parissa.

Kohderyhmänä ovat erityisesti luontotoimintaa aloittavat opettajat ja kasvattajat. Koulutuksissa on huomioitu alle 3-vuotiaiden ja 3–5-vuotiaiden kanssa työskentelevät sekä esiopetusikäiset, kaksivuotista esiopetuskokeilua unohtamatta.

Hanke on valtakunnallinen ja koulutuksia toteutetaan eri paikkakunnilla ympäri Suomea, jotta ne ovat mahdollisimman laajasti saavutettavissa. Koulutussarja sisältää 5 eri koulutusmoduulia, jotka toteutetaan vuoden 2022 aikana.

 

Metsään meni!-koulutukset:

Valitse sinulle sopivat koulutukset ja päivät!

1. Vahvasti ulkona!

Webinaarimuotoinen koulutus luo pedagogista viitekehystä ulkona oppimiselle mm. toimintaprosessin, lasten osallisuuden ja pedagogisen dokumentoinnin näkökulmasta. Koulutus: SYKLI ja Suomen Latu.

Itsenäisesti suoritettava verkkototeutus on nyt auki:

Verkkototeutukseen ilmoittautuminen

(Webinaarimuotoiset koulutukset pidettiin tammi- ja helmikuussa 2022)

2. Tuumasta toimeen ja luontoon!

Lähiopetuksena toteutettava monipuolinen koulutuspäivä sisältää käytännön ideoita pedagogisen dokumentoinnin toteuttamiseen. Innostavat leikit ja tehtävät on helppo toteuttaa ilman suuria materiaalihankintoja. Jokainen koulutuksen suorittanut saa Ilo kasvaa ulkona – luontotoiminnan käsikirjan.

Koulutus: SYKLI ja Suomen Latu.

3. Vahvuus edellä puuhun!

Koulutuksen teemana ovat positiivinen kasvatus ja osallisuus, joihin jokaisella lapsella on oikeus kaikissa oppimisympäristöissä. Koulutus tukee pedagogisen dokumentoinnin ja suunnitelmien laatimista huomioiden lasten tarpeet, mielipiteet ja vahvuudet. Koulutuksessa syvennytään myös siihen miten laulaminen ja musiikki tuodaan osaksi monipuolisia ja elämyksellisiä oppimisympäristöjä. Sekä siihen, miten kielen oppiminen ja tasavertaisuus voivat toteutua luontotoiminnassa laulamisen ja musiikin avulla.

Jokainen koulutuksen suorittanut saa Ilo kasvaa ulkona – luontotoiminnan käsikirjan.

Koulutus: SYKLI ja positiivisen kasvatuksen asiantuntija Tiia Trogen, sekä sisällön tuottajana Kielinuppu.

Koulutuspäivät:

4. Opi seikkaillen ja taiteillen

Koulutuksen teemana ovat ryhmäytyminen, lapsilähtöisyys ja luovuus, joihin paneudutaan seikkailu- ja taidekasvatuksen näkökulmista. Lähiluonnosta alkaa seikkailu, joka tarjoaa elämyksiä ja kokemuksia, joilla on lasta ja ryhmää vahvistava merkitys.

Kuvataiteen ulko-opetuksen näkökulmana ovat seikkailutaiteen menetelmät, jotka korostavat yhdessä tekemistä, leikkiä, lähiympäristön tutkimista ja kokeellisuutta. Seikkailutaidetta käsitellään sekä lyhyesti taidepedagogiikan peruskäsitteiden että lukuisten käytännön tehtäväideoiden ja omien kokeilujen kautta.

Jokainen koulutuksen suorittanut saa Ilo kasvaa ulkona – luontotoiminnan käsikirjan.

Koulutus: SYKLI ja Seikkailutaidekoulu.

Koulutuspäivät:

5. Tulevaisuuden tekijät!

Suunnitelmallinen, pitkäjänteinen ja pedagogisesti kokonaisvaltainen luonnossa toimiminen tukee Ekososiaalisen sivistyksen pyrkimyksiä. Tavoitteena on nähdä luonto kokonaisvaltaisena hyvinvoinnin lähteenä kaikille ikään tai kulttuuriin katsomatta. Voimaannutaan yhdessä luonnossa ja luonnosta. Tutustutaan toiminnallisesti Agenda 2030 tavoitteisiin. Jokainen koulutuksen suorittanut saa Ilo kasvaa ulkona – luontotoiminnan käsikirjan.

Koulutus: SYKLI ja Suomen Latu.

Koulutukset

  • Ikaalinen 27.10.2022 klo9.00-15.00
  • PK-seutu 3.11.2022 klo9.00-15.00
  • Kotka 10.11.2022 klo9.00-15.00

Ulko-opet ry:n toiminta

Hankekumppanimme Ulko-opet ry kokoaa yhteen ulkona ja luonnossa opettamisesta ja kasvattamisesta kiinnostuneet. Ulko-opet järjestää alueellisia tapaamisia eri puolilla Suomea.

Lue lisää

Suomen Ladun lastentoiminnan koulutukset

– Metsämörri
– Tunteet hukassa
– Luonto toimintaympäristönä
– Luonnossa kotonaan
– Muumien ulkoilukoulut
– Kysy myös lyhyempiä työpajoja ja teille räätälöityjä kokonaisuuksia!

Lue lisää