Siirry sisältöön

Blogi

Blogin esittely

Ilo kasvaa ulkona -blogissa asiaa varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen luontotoiminnasta. Teoriataustaa ja arkisia ilonhetkiä! Avaamme toiminnan pedagogisia perusteita ja teemme näkyväksi yhteyksiä varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmiin.

Tekstien takaa löytyvät Ilo kasvaa ulkona -hankkeen työntekijät sekä vierailevat kirjoittajat. Otamme ilolla vastaan kirjoituksia – ota yhteyttä, jos haluaisit oman tekstisi blogiin!

Vieraskynä: Piippolan vaarin puutarha -satukirja

  Piippolan vaarin puutarha -satukirja on Upseerin päiväkodin lasten saduttamalla kerätty ja kuvittama tarina. Nyt oli oikea hetki kerätä lasten kokemuksia, toiveita ja unelmia puutarhasta, joka syntyi, kun Kouvolan kaupungin varhaiskasvatus lähti mukaan Kivikeijut ja Käpykököt kaupunkiviljelypilottiin vuonna 2018.  Kaupunkiviljely on yksi menetelmä, jonka avulla kestävän elämän taitoja voidaan oppia yhdessä lasten kanssa. Tarinan mukana pääsee… Lue lisää

Opinnäytetyö: Jokamiehenoikeudet Vili ja Veera -peikkojen kanssa

Hei kaikille! Olen työstänyt tämän materiaalin Ilo kasvaa ulkona- hankkeen käyttöön ja sitä voivat hyödyntää kaikki luontoa oppimisympäristönä käyttävät luontotoiminnassaan. Materiaali käsittelee jokamiehenoikeuksia Vili ja Veera peikkosisarusten matkassa. Materiaali sisältää A4- julistesarjan, jossa on kansilehti, saateteksti, esikoululaisten pohdinnat ja piirrokset ja 11 jokamiehenoikeuksiin liittyvää aihe- ja tehtäväkokonaisuutta.  Materiaalin käyttötarkoituksena on, että jokainen voi valita metsäretkelle… Lue lisää

Vieraskynä: Ruskan ja Kaskun videosarja jokamiehenoikeuksista

Metsän vuosi -materiaalien takaa löytyy kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa. He tuottivat opinnäytetyönään Metsän vuosi -toimintavinkkioppaan, jolle  on valmistunut jatkoa: jokamiehenoikeuksista opettava videosarja. Yhdeksän lyhyttä tarinallista ja opettavaista videota Ruska ja Kasku – pehmojen matkassa johdattavat teidät lasten kokemusten ja pohdintojen rikastuttamien keskustelujen äärelle aiheen tiimoilta ja pian luonnon kunnioittamisesta ymmärretään taas hieman enemmän. Videoista voit koota… Lue lisää

Sopiiko metsäeskari kaikille?

Sopiiko metsäeskari kaikille? Kuka voi tulla metsäryhmään? Kenties olette kuulleet tai pohtineet näitä kysymyksiä. Minä ainakin olen, kuullut ja varsinkin miettinyt. Lyhyt lopputulemani laajaan aiheeseen on seuraava. Jokainen lapsi voi ja pystyy tulla. On meidän aikuisten tehtävä muokata toimintaa ja ympäristöä niin, että se mahdollistuu. Ja toki on harvinaisia poikkeuksia, kuten aina asioissa. Hengitysapulaitetta käyttävä… Lue lisää

Opinnäytetyö: Metsän vuosi täynnä oppia ja iloa!

Vuotta 2020 ja 2021 on varjostanut korona-aika niin maailmanlaajuisesti kuin varhaiskasvatuksen kentälläkin. Epidemian myötä varhaiskasvatuksessa on ollut suositeltavaa viettää mahdollisimman paljon aikaa ulkona lähikontaktien minimoimiseksi ja taudin leviämisen estämiseksi (Opetushallitus 2021). Ulkotoiminnassa tulee luonnollisesti ottaa huomioon myös varhaiskasvatusta ohjaavat asiakirjat, jotka velvoittavat laajentamaan oppimisympäristöjä myös rakennetun ympäristön ulkopuolelle, esimerkiksi luontoon (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 33; 47)…. Lue lisää

Vieraskynä: Työhyvinvointia askeleen päässä ulko-ovesta

Luonnon hyvinvointivaikutukset on tiedostettu ja pandemia saa ihmiset yhä laajemmin nauttimaan lähiluonnon tarjonnasta. Ymmärrämmekö silti, että luonto osana työhyvinvointia on mahdollisesti edullisin tapa vähentää sairauspoissaoloja? Ulko-opetus lisääntyy hurjaa vauhtia koulumaailmassa ja yhä useampi päiväkoti profiloituu luontopainotteiseksi. Pedagogisessa mielessä ymmärretään, että metsät ja lähiluonto toimivat monialaisen sekä eheyttävän toiminnan lähtökohtana ja mahdollistajana. Taidot opetuksen ja oppimisen… Lue lisää

Vieraskynä: Pilkittiinkö mustavalkoiseen aikaan?

Vuonna 2021 elämme varsin värikkäässä, monipuolisessa sekä kehittyneessä maailmassa ja moni asia tuntuu jotenkin itsestään selvältä, vaikkei se historian valossa sitä aina ehkä olisi ollutkaan. Kuvassa esiintyvä viskaripoika onkin varsin kiinnostunut ympäröivästä maailmastaan sekä menneistä tapahtumista. Noita menneitä tapahtumia viskaripoika kutsuu mustavalkoiseksi ajaksi, ovathan vanhat valo- ja elokuvatkin näet mustavalkoisia. Ympäröivän maailman lisäksi poika on… Lue lisää

Luontotoiminta kansallisen lapsistrategian tukena osa 2/2: tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä vahvuusajattelu

Suomen ensimmäinen kansallinen lapsistrategia julkaistiin helmikuussa 2021. Strategian keskeisenä tavoitteena on luoda kestävä, johdonmukainen ja pitkäjänteinen pohja kansalliselle lapsi- ja perhepolitiikalle. Strategialla kehitetään lapsia ja perheitä koskevaa päätöksentekoa, yhteistyötä ja toimintatapoja niin, että siinä huomioidaan perus- ja ihmisoikeusvelvoitteet. Luonto tukee tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelua Kiusaamisen ehkäisemisen ja työrauhan edistämisen tulee olla suunnitelmallista ja jatkuvaa arjessa… Lue lisää

Luontotoiminta kansallisen lapsistrategian tukena osa 1/2: ulkona oppiminen, osallisuus ja lapsilähtöisyys

Suomen ensimmäinen kansallinen lapsistrategia Kansallinen lapsistrategia julkaistiin helmikuussa 2021.Lapsistrategia on valmisteltu parlamentaarisessa komiteassa ja sen pohjana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus Strategia perustuu kolmeen pääkohtaan: Strategialla luodaan aidosti lapsi- ja perhemyönteinen, lapsen oikeuksia kunnioittava Suomi. Lapsen oikeudet ja asema vakiinnutetaan niin, että lapset huomioidaan johdonmukaisesti kaikessa toiminnassa muiden yhteiskunnan jäsenten rinnalla ja, että lapset saavat… Lue lisää

Vieraskynä: Mitä pulkkamäessä voi oppia?

Mäenlasku tarjoaa hauskanpitoa! Mutta oletko koskaan pysähtynyt miettimään, mitä kaikkea mäenlasku opettaa? Tässäpä muutama esimerkkimietintäni: Opitaan arjen matematiikkaa. Montako mäkeä laskit? Vielä kaksi mäkeä niin lähdemme syömään! Ja niin edelleen, mitä vain mieleen juolahtaa. Sarjoittaminenkin onnistuisi. (Vasu: Tutkin ja toimin ympäristössäni – matemaattiset perustaidot) Opitaan malttia, kun välillä pitää odottaa vuoroaan, ettei laske kaverin päälle…. Lue lisää