Siirry sisältöön

Luontotoiminta kansallisen lapsistrategian tukena osa 2/2: tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä vahvuusajattelu

Suomen ensimmäinen kansallinen lapsistrategia julkaistiin helmikuussa 2021. Strategian keskeisenä tavoitteena on luoda kestävä, johdonmukainen ja pitkäjänteinen pohja kansalliselle lapsi- ja perhepolitiikalle. Strategialla kehitetään lapsia ja perheitä koskevaa päätöksentekoa, yhteistyötä ja toimintatapoja niin, että siinä huomioidaan perus- ja ihmisoikeusvelvoitteet.

Luonto tukee tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelua

Kiusaamisen ehkäisemisen ja työrauhan edistämisen tulee olla suunnitelmallista ja jatkuvaa arjessa tapahtuvaa toimintaa. Vahvistetaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. (Kansallinen lapsistrategia s.26.)

Varhaiskasvatuksen yksi tärkeimmistä tehtävistä on vahvistaa lasten sosiaalisia taitoja. Tunne- ja vuorovaikutustaidot edistävät kaveritaitojen kehittymistä, jotka puolestaan heijastuvat laajemmin sosiaalisiin taitoihin. Näillä taidoilla vahvistetaan ryhmäytymistä ja yhteisöllisyyttä, jonka kautta taas ehkäistään määrätietoisesti kiusaamisen ja syrjäytymisen syntymistä.

Luontotoiminta ei ole taikanappi, jolla kaikki tunne- ja vuorovaikutushaasteet häviävät. Luonnon positiiviset vaikutuksen fyysisen ja psyykkisen hyvinvointiin ovat kuitenkin kiistattomat. Ulkona liikkuminen ja toimiminen mahdollistaa niin energian purkamiseen, kuin myös rauhoittumiseen. Tämä tarjoaa monipuolisesti keinoja erilaisten tunteiden ja tarpeiden käsittelyyn. Saatavilla on myös valmiita ilmaisia materiaaleja (Vahvuuskortit, Mahti tunnekortit). Ulkona aikuisen voi olla myös helpompi nähdä tilanteita, joihin tulee puuttua.

Luonto on sukupuolineutraali ympäristö. Se ei itsessään ohjaa sukupuolittuneisiin rooleihin tai leikkeihin. Luonnossa toimiessa voi huomata, kuinka kaveripiirit laajenevat, eri ikäiset ja eri sukupuolta olevat lapset löytävät yhteistä tekemistä ja entistä suurempi joukko mahtuu samaan leikkiin. Sisätiloissa lasta määrittävät herkkyydet tai erityistarpeet saattavat hälvetä luonnossa, jolloin erilaiset vahvuudet ja mielenkiinnonkohteet pääsevät esille ja kaveripiiri laajenee. Luonnossa yhteishenki ja toisten kannustaminen muodostuvat spontaanimmin, kuin sisätiloissa. Esimerkiksi yhdessä suunniteltu, valmisteltu ja toteutettu aarteenmetsästysseikkailu tai eläintarhaleikki takaavat jokaiselle osallistujalle sopivan roolin ja mahdollisuuden hyödyntää vahvuuksiaan ja mielenkiinnon kohteitaan.

Luontosuhde – lapsen oikeus myönteiseen ja kestävään tulevaisuuteen

 

Lapsien mahdollisuus luontokosketukseen vaihtelevat suuresti. Luonto voi sijaita kaukana kotoa tai vanhemmat kokevat siellä liikkumisen vieraaksi itselleen. Ilman luontokosketusta ei synny positiivista luontosuhdetta, sillä lapsi ei pääse herkistymään luonnolle kokemustensa ja havaintojensa kautta. Elämme kuin lasikuplassa luonnon keskellä. Sen syvällinen merkitys itselle voi jäädä vieraaksi, sen rajalliset resurssit hahmottumatta ja elämämme riippuvuus luonnosta ymmärtämättä. Emme näe enää metsää puilta ja tunnista harakkaa variksesta. Yhteys luontoon on katkennut.

Mutta yhteyden voi löytää niin lapsi kuin aikuinen. Tehdään se yhdessä! Luonnossa liikkumalla ja havainnoimalla herätämme uinuvia geenejämme. Maisemassa on paljon mieltä elvyttäviä elementtejä, maaperässä kehoa huoltavia mikrobeja ja jalan alla epätasainen lihaksistoa kehittävä maaperä. Ja kaikki tämä tapahtuu ilman, että ponnistelemme sen eteen; annamme vain luonnolle mahdollisuuden kohdata meidät uudelleen. Ja kun luonto tulee tutuksi ja merkitykselliseksi, mahdollisuudet siihen, että sitä halutaan myös suojella kasvavat. Meidän aikuisten tulee toimia esimerkkeinä lapsille elämässä kohti kestävämpää tulevaisuutta. Annetaan lapselle luontosuhde ja hoidetaan samalla omaa luontosuhdettamme!

Vahvuus edellä luontoon

 

Millaisesta luontotoiminnasta juuri sinä pidät? Mikä on sinun vahvuutesi luontoliikkujana, joka välittyy lapsille? Oletko innokas seikkailija, joka johdattaa lapset vauhdikkaiden leikkien ja uusien kokemusten äärelle?  Kenties olet tarmokas marjojen poimija ja lapset pääsevät tästä osalliseksi? Ehkä luonto tuo sinulle rauhaa, joka välittyy myös lapsille toiminnassanne? Vai lähtisittekö luontoon etsimään yhdessä uusia mielenkiinnon kohteita ja tapoja toimia? Sinä olet hyvä juuri sellaisena kuin olet!

ILOA ULKOTOIMINTAAN!

Teksti: ILOn tiimi