Siirry sisältöön

Pedagoginen perusta toiminnalle

Sinfonioiden matkassa, osa 1/7

 

Aloittaessani syyskuussa Sinfonioiden ryhmässä puhuimme tiimissä projektiaiheesta. Eli oliko heille jo muotoutunut kuvaa siitä, mitä tarpeita, vahvuuksia ja mielenkiinnonkohteita ryhmässä on.

Tunnetaitoja, sekä kehoon ja aisteihin liittyviä aiheita oli käsitelty ryhmän kanssa jo keväällä 2020. Ryhmä pysyi suurimmaksi osaksi kokoonpanoltaan samana myös syksyllä 2020, minkä vuoksi ryhmän kasvattajat kokivat luonnolliseksi ja havaintojen pohjalta tarpeelliseksi jatkaa samoilla teemoilla. Teemat olivat nousseet tavoitteina pedagogiselle toiminnalle lasten vasuista ja nämä asiat olivat tulleet esille lapsia havainnoimalla. Esimerkiksi tunnetaitojen harjoittelulle on edelleen tarve ja ihmisen keho kiinnostaa kovasti ryhmän lapsia.

Tiimi kertoi, että tunteita harjoitellaan yhdessä Pianotuksen kanssa (Mus(t)a tuntuu-materiaali) kerran viikossa ohjatulla hetkellä. Hetkiin nivoutuu myös aistihavainnot. Projektipäivänä viikoittain edistetään projektia eri vasun osa-alueet huomioiden, esimerkiksi kädentaitojen kautta. Aisteja on hyödynnetty myös ohjatuilla musiikkihetkillä: soitetaan omaa kehoa, harjoitellaan rytmejä yhdessä, kuunnellaan, miltä oma keho kuulostaa, sanoitetaan ja opetellaan kehonosien nimiä. Musiikkihetkissä laulut liittyvät projektin käsittelemiin kehonosiin.

Sovimme, että minun luontoretkiin painottuneet päivät tukevat tätä projektia ja suunnittelen toiminnan ryhmän teemojenympärille – lapsia ja tiimin ideoita kuunnelleen.

 


Sinfonioiden matkassa – blogisarjassa seurataan Sinfonioiden ryhmää Pilke musiikkipäiväkoti Nummenharjussa, Tuusulassa. Blogin kirjoittajana toimii Riina Fågel, joka on ryhmässä varhaiskasvatuksen opettajan sijaisena kerran viikossa. Muina päivinä hän työskentelee projektiasiantuntijana Ilo kasvaa ulkona- hankkeessa. Sinfonioiden ryhmään kuuluu 2-5-vuotiaita lapsia, varhaiskasvatuksen opettaja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.

Sinfonioiden matkassa -sarjassa kuvataan päiväkotiryhmän pitkäkestoisen projektin etenemistä, pedagogista dokumentointia ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden näkyväksi tekemistä. Sinfonioiden projektina kaudella 2020-2021 on ihmisen keho, aistit ja tunteet.