Siirry sisältöön

Vieraskynä: Ulko-opejen paikallistoimintaa rakentamassa

Yksi Ilo kasvaa ulkona -hankkeen keskeisistä tavoitteista on mahdollistaa opettajien ja kasvattajien verkostoituminen muiden luontoliikunnasta innostuneiden kanssa. Hankkeellamme on oma kasvattajaverkosto, joka toimii hankekauden ajan (2019-2021). Tähyilemme kuitenkin myös kauemmas tulevaisuuteen, hankkeen jälkeiseen aikaan, ja siksi yhteistyö Ulko-opet ry:n kanssa on meille tärkeää. Olemme olleet mukana tukemassa Ulko-opejen paikallistoiminnan rakentamista eri puolille Suomea. Tämä toiminta on pysyvää, jos (ja kun!) innostuneita osallistujia riittää. Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi mukaan Ulko-opejen paikallisiin tapaamisiin! Niistä lisätietoa alla olevassa Vieraskynä-tekstissä, jonka ovat kirjoittaneet Noora ja Sanna Ulko-opet ry:n hallituksesta.

Terveisin Virpi ja Tuija / Ilo kasvaa ulkona -hanke

*****************

“HEI, MEITÄHÄN ON YMPÄRI SUOMEA!”
– ULKO-OPET RY:N PAIKALLISTOIMINTAA RAKENTAMASSA

Ulko-Opet ry on Suomen Ladun jäsenyhdistys, joka on toiminut vuodesta 2016 lähtien ja koonnut yhteen ulkona opettamisesta ja kasvattamisesta kiinnostuneet. Ulko-Opet ry:n tavoitteena on vahvistaa ulkona oppimisen asemaa ja tehdä sitä tunnetuksi niin varhaiskasvatuksessa kuin kouluissa sekä tarjota opettajille ja kasvattajille mahdollisuus kohtaamisiin ja verkostoitumiseen. Vielä vuoteen 2019 asti toiminta ja tapaamiset olivat pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulla. Sosiaalisen median välityksellä tavoitettiin opettajia ympäri Suomen. Halu sekä kysyntä vakiinnuttaa Ulko-Opet ry:n toimintamalleja ja toimintaa ympäri Suomen oli suuri – ja niinpä lähdettiin rakentamaan paikallistoimintaa.

Ulko-Opet ry sai Suomen Ladulta hanketukea 1000 euroa. Tämän tuen ansiosta saimme kasvatettua toimintaamme ympäri Suomea ja emme enää toimi vain pääkaupunkiseudulta käsin. Paikallistoiminnan kasvun myötä toimintamme vaatii myös enemmän työtä ja haimme ELY-keskukselta tukea paikallisen toiminnan vakiinnuttamiseen ja saimme sitä. Näin pystymme vahvistamaan ulkona oppimisen roolia, ympäristökasvatusta ja ulkoilua Ulko-Opejen paikallisen toiminnan avulla Helsingistä Rovaniemelle.

Mitä olemme jo saaneet aikaan?

Ulko-Opet ry aloitti paikallistoiminnan vakiinnuttamisen kyselemällä innostusta ympäri Suomea sosiaalisen median kautta. Iloksemme saimme huomata, että paikallistoimintaa haluttiin joka puolella Suomea. Työtä siis riitti – ja riittää yhä. Ulko-Opet ry:n hallitus päätti, että paikallistoimintaa aloittamaan lähetetään aina ainakin yksi hallituksen jäsen, jotta toiminta lähtee käyntiin yhdistyksen arvot ja toiminnan tuntien.

Paikallistoimintaa lähdettiin starttaamaan ensimmäiseksi Kouvolasta, koska siellä oli innokas Suomen Ympäristöopisto SYKLI:n juuri valmistunut ympäristökasvattajien ryhmä. Tapaamisessa oli myös Ilo kasvaa ulkona-hankkeen Virpi Jussila, joka kokosi samalla SYKLI:n ja Suomen Ladun hankkeelle verkostoa. Tämän yhteistyön ansiosta saimme myös osan matkakuluista toisen hankkeen kautta ja saimme muutaman paikkakunnan enemmän tavoitettua.

Kouvolan tapaamiseen saapui parisenkymmentä iloista osallistujaa: opettajia, varhaiskasvatuksen ammattilaisia ja luontoliikuttajia. Heidän kanssaan toteutettiin yksi Ulko-Opejen toimintamalleista: pedagoginen iltapatikka. Iltapatikalla kuljettiin tutustumisleikkien jälkeen toiminnallinen luontopolku, jonka päätteeksi trangialla lämmiteltiin kahvia ja perustettiin ensimmäinen paikallisyhdistys. Paikallisyhdistykseen valittiin kaksi yhteyshenkilöä ja koko porukalle perustettiin oma keskusteluryhmä viestipalvelu Whatsappissa.

Kouvolan paikallistoiminnan aloittamisen jälkeen aloitettiin samanlaisella pedagogisella iltapatikalla toiminta Lahden seudulla, Pääkaupunkiseudulla, Jyväskylässä, Oulussa, Vaasassa, Varsinais-Suomessa (Turussa), Tampereella, Keski-Uudellamaalla, Kuopiossa sekä Porissa. Kiinnostusta on myös Rovaniemellä ja Joensuussa. Paikallistoiminnan ansiosta Ulko-Opet ry:n jäsenmäärä kasvaa jatkuvasti ja pystymme vastaamaan toiveeseen koota alueellisesti opettajia ja kasvattajia, kasvokkain, kokemalla ja tekemällä oppii ja saa ideoita omaan työhön eri tavalla kuin sosiaalisen median kautta.

Paikallistoiminnan yhteyshenkilöille on perustettu yhteinen keskusteluryhmä, jonne Ulko-Opejen hallituksen valitsemat paikallistoiminnasta vastaavat välittävät tietoa – ja samalla keräävät paikallistoimijoilta tietoa tapahtumista, jota jakaa Ulko-Opet ry:n sosiaalisissa medioissa.

Jokaiselle paikallistoiminnan alueelle on lähetetty toimitettu sähköisesti Sanna Jahkolan ja Noora Säilyn (nykyään Noora Uusi-Kakkuri) tekemä “Pieni opas Ulko-Opet Ry:n paikallistoiminnan aloittamiseen”-opas, joka on tehty osana Ympäristökasvattajanopintoja. Lisäksi paikallisille toimijoille on lähetetty ensiapulaukut tapaamisiin, Henna ja Matti Tampion Ulkoloikka-kirja, yhdistyksen tarroja ja kangasmerkkejä sekä Suomen Ladun jäsenhankintamateriaalia. Tapaamisten eväisiin on kullekin paikallisyhdistykselle varattu noin 20–30 euroa vuodessa, jonka jälkeen he voivat evästää haluamallaan tavalla kuten nyyttikesteillä.

Mitä Ulko-Opejen tapaamisissa tehdään?

Tapaamisia järjestetään kullakin paikkakunnalla noin kerran kuukaudessa tai kahdessa. Aktiivisia osallistujia löytyy jokaiseen tapaamiseen muutamasta osallistujasta muutamaan kymmeneen.Paikallistoiminnan tapaamisista tiedotetaan sosiaalisessa mediassa ja tapahtumiin on vapaa pääsy. Ulko-Opet ry:n paikallistoiminnan vastaavat valvovat sosiaalisia medioita sekä keskusteluryhmiä ja ovat paikallisten toimijoiden tukena. Ensimmäisen tapaamisen jälkeen paikallistoiminnan alueelliset yhteyshenkilöt ovat vastuussa tapahtumien ohjelmasta, työn tasaisesta jakaantumisesta sekä käytännön järjestelyistä. Jokaisesta tapahtumasta on täytettävä Ulko-Opet ry:lle ennakkoinfolomake ja tapahtuman jälkeen jälki-infolomake. Lisäksi yhteyshenkilöt tekevät turvallisuussuunnitelman tapahtumista.

Tapaamisissa osallistujat jakavat oppimaansa, kokemuksiaan, käyvät tutustumassa luontopolkuihin ja toisten työpaikkoihin, opettavat toisille taitojaan ja tekevät yhdessä ulkona oppimiseen sopivaa materiaalia. Ulko-Opet ry on tarjonnut erilaisia vinkkejä toimintaan. Viimeisimpinä vinkkeinä on Pedagogiset Pihapelit sekä koronaturvalliset Pedagogiset Pihapelit. Saimme myös Suomen Ladun Hyvinvointia luonnosta -kiertueen kahdelle paikkakunnalle, Lahteen ja Tampereelle.

Missä mennään nyt?

Tällä hetkellä paikallistoiminnan paikkakuntia on 10. Tärkeänä roolinamme on tukea paikallistoiminnan yhteyshenkilöitä ja tsempata heitä toiminnan järjestämisessä. Järjestämme kaikille yhteyshenkilöille yhteisiä Teams-puheluita, joissa jaamme vinkkejä ja kuulemme toiveita sekä onnistumisia. Nämä yhteiset tapaamiset ympäri Suomen on todettu hyviksi ja innostaviksi.

Paikallistoiminnan vakiinnuttaminen jatkuu vuonna 2021 ja paikallistoiminnan parissa toimivat hanketyöntekijöinä Sanna Jahkola sekä Noora Uusi-Kakkuri. Laadukasta ulkona oppimista kohti ollaan matkalla ympäri Suomea niin varhaiskasvatuksessa kuin koulussakin!

 

Noora Uusi-Kakkuri
Sanna Jahkola

 

Teksti: Noora Uusi-Kakkuri ja Sanna Jahkola, Ulko-opet ry
Kirjoitus on julkaistu aiemmin myös Suomen Ladun yhdistyspalvelujen sivuilla.

Yläbannerin kuva: Noora Uusi-Kakkuri