Siirry sisältöön

Blogisarjan lopuksi – Projektin pedagoginen dokumentointi

Sinfonioiden matkassa, osa 7/7

On hyvästien aika!

Syyskauden aikana seurattiin Sinfonioiden ryhmän luontotoimintaa. Päiväkotiryhmän projekti jatkuu, mutta oma osuuteni ryhmän arjessa on päättynyt. Haluan kuitenkin vielä tämän tekstin kautta palata tarkastelemaan syksyn toimintaa pedagogisesta näkökulmasta.

Koen, että projektin suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi on helpointa, kun kuljetan pedagogista dokumentointia kokoajan mukanani. Tässä retkiblogikokonaisuudessa olen pyrkinyt havainnollistamaan, miten minä toteutan pedagogista dokumentointia. Kuvien ja vasun tekstien ja retkikuvauksien kautta teen pedagogisia lähtökohtia, suunnitelmia, toimintaa, kehitystä ja oppimista näkyväksi niin perheille, työyhteisölle, tiimille, kuin itsellenikin. Ajatukseni selkeytyvät, kun pysähdyn miettimään, keskustelen tai kirjoitan asioita auki. Esimerkiksi miksi teemme juuri tässä ryhmässä tiettyjä asioita, ja miksi asioiden toteutukseen on valittu tietyt menetelmät.

 

 

Pedagoginen dokumentointi alkaa jo ennen varhaiskasvatussuunnitelmien tekemistä.

Suunnitelmallisen dokumentoinnin tavoitteena on, että henkilöstö oppii tuntemaan yksittäistä lasta, ymmärtämään lasten välisiä suhteita sekä ryhmän henkilöstön ja lasten välisen vuorovaikutuksen luonnetta. Pedagogisen dokumentoinnin tarkoitus on toteuttaa varhaiskasvatusta lapsilähtöisesti. Dokumentoinnin avulla saatuja tietoja ja ymmärrystä hyödynnetään esimerkiksi työtapojen, oppimisympäristöjen, toiminnan tavoitteiden, menetelmien ja sisältöjen jatkuvassa muokkaamisessa lasten kiinnostusta ja tarpeita vastaavaksi.  (Varhaiskasvatuksen perusteet 2018, s.37)

Pedagoginen dokumentointi on erityisen tärkeä väline osoittamaan, miten ryhmän toiminta pohjautuu lasten tarpeisiin, mielenkiinnonkohteisiin ja vahvuuksiin. Tänä aikana ideoita ja kuvia eri ryhmien toiminnasta virtaa älylaitteisiin jatkuvasti ja kaikkia uusia ideoita olisi ihana päästä kokeilemaan. Ilo kasvaa ulkona- hankkeessakin olemme halunneet tarjota paljon ideoita ja tukea, jotta luonnosta tulisi yksi oppimisympäristöistä muiden joukossa. Ideoiden tehtävä on innostaa ja tukea työtä! Varhaiskasvatuksen pohjana ovat kuitenkin varhaiskasvatussuunnitelmat, ja niiden kautta toiminta tulee perustella.

 

Pedagoginen dokumentointi on varhaiskasvatuksen suunnittelun, toteuttamisen, arvioimisen ja kehittämisen keskeinen työmenetelmä. Se on jatkuva prosessi, jossa havainnot, dokumentit ja niiden vuorovaikutuksellinen tulkinta muodostavat ymmärrystä pedagogisesta toiminnasta. (Varhaiskasvatuksen perusteet 2018, s.37)

Monissa päiväkodeissa on seinällä puu, aurinko tai jokin muu pohja, johon kerätään pedagogista aineistoa. Näkyvällä paikalla ollessaan myös vanhemmat voivat normaaleissa oloissa seurata pedagogiikan laaja-alaista toteutumista. Olen omassa työssäni käyttänyt toiminnan monipuolisuuden havainnollistamisen apuna tähtikuviota, jonka muutamia vuosia sitten näin peda.fi sivujen opetusaineistossa. Siinä esiteltiin pedagogista dokumentointia ja Hämeenlinnan seudulla käytettyä tähtikuviota. Alla olevassa kuvassa on Sinfonioiden ryhmän Keho-projektista kooste syksyn osalta.

 

Kuva saattaa ensinäkemältä olla sekava, mutta se havainnollistaa runsaudessaan, kuinka monipuolisesti vasun perusteiden määrittämiä osa-alueita syksyn luontotoiminta piti sisällään. Kuviota täyttäessä huomaa myös kohdat, joita tulisi vielä kehittää, Kuten ilmaisun moninaisuuden lisääminen ja ’monilukutaito, tieto- ja vientintäteknologia’-osa-alue. Tosin tulee huomata, että tässä on vain osa projektin aikana toteutetuneista asioista, sillä projekti jatkui muina päivinä päiväkodin sisätiloissa! Monet asiat myös sopisivat useiden kokonaisuuksien alle. Esimerkiksi vapaaleikki kattaa nämä kaikki!

Toivottavasti olet saanut tietoa, ideoita, innostusta ja vahvistusta omaan toimintaan!

Kiitos, että olet ollut Sinfonioiden matkassa!

 

—————————————————————————————————————————————————————

Sinfonioiden matkassa – blogisarjassa seurataan Sinfonioiden ryhmää Pilke musiikkipäiväkoti Nummenharjussa, Tuusulassa. Blogin kirjoittajana toimii Riina Fågel, joka on ryhmässä varhaiskasvatuksen opettajan sijaisena kerran viikossa. Muina päivinä hän työskentelee projektiasiantuntijana Ilo kasvaa ulkona- hankkeessa. Sinfonioiden ryhmään kuuluu 2-5-vuotiaita lapsia, varhaiskasvatuksen opettaja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.

Sinfonioiden matkassa -sarjassa kuvataan päiväkotiryhmän pitkäkestoisen projektin etenemistä, pedagogista dokumentointia ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden näkyväksi tekemistä. Sinfonioiden projektina kaudella 2020-2021 on ihmisen keho, aistit ja tunteet.

riina.fagel@sykli.fi